Beantwoord

Overstapservice niet aangevraagd

 • 12 September 2018
 • 45 reacties
 • 2463 Bekeken

SAMENVATTING:
T-mobile heeft de gewenste Overstapservice achterwege gelaten, met alle gevolgen van dien. T-Mobile heeft mijn emailadres verkeerd gespeld, waardoor ik geen account kon aanmaken en belangrijke brieven niet heb ontvangen. ZIGGO meldt onder meer in de mij nagezonden brieven dat mijn thuisnummer zal worden beëindigd. Ik maak bezwaar. T-mobile regelt vervolgens met ZIGGO dat ik mijn thuisnummer zal kunnen behouden.
ZIGGO heeft aan mijn eerste aanwijzingen om het abonnement te stoppen geen gehoor gegeven. Er is een aantekening gemaakt en daarbij is het gebleven. Hierdoor kreeg ik op 11 september 2018 een factuur voor de maand oktober. ZIGGO heeft thans per 11 oktober 2018 op mijn uitdrukkelijke verzoek het abonnement beëindigd. Ik maak bezwaar tegen de voorgestelde datum. Ik wens dat de datum van 16 augustus wordt gehanteerd. Ik meld dat ik de abonnementskosten zal storneren, dat ik een advocaat of mijn rechtsbijstandsverzekering in de arm zal nemen.
Er blijkt een verschil tussen medewerkers van ZIGGO: de een maakt slechts een aantekening, terwijl de ander doorpakt en ervoor zorgt dat mijn contract ook daadwerkelijk wordt beëindigd. Ik maak bezwaar tegen deze incompetentie.
CONCLUSIES:
Ik ben tientallen keren gewaarschuwd niet over te stappen. Het leed zou niet te overzien zijn. Zij die mij indringend hebben gewaarschuwd hebben helaas gelijk gekregen. Mijn afkeur van ZIGGO was inmiddels zo groot dat ik willens en wetens toch het risico heb genomen (een factsheet met 15 pagina’s klachten is hiervan het bewijs). De conclusie is dat ik met open ogen in de mij geschetste val ben getrapt. We zijn nog geen maand verder en het leed begint zich al af te tekenen. Er komt maar geen eind aan het geklungel van ZIGGO. Trefwoorden voor ZIGGO zijn: onbetrouwbaar, onberekenbaar, Kafkaiaans, voorspelbaar amateurisme, desinteresse, minachting van cliënten, volstrekt ongeloofwaardig. T-Mobile volgt in het kielzog van ZIGGO en blijkt geen haar beter.
icon

Beste antwoord door Sander 17 September 2018, 13:10

Bekijk origineel

45 reacties

Wat doet deze man @siert bij T-Mobile? Hij leest niet, hij begrijpt niet. De prutsmajoor denkt dat het over een mobiele aansluiting gaat. Ik heb een discussie met @Sander en laten we t voorlopig zou houden. Das voor iedereen het beste.
Reputatie 3
Wat ik doe bij T-Mobile? Klant zijn ...
Wees liever mobiel bereikbaar dan via vaste lijn een maand onbereikbaar, zeker als je er bedrijfsmatig van afhankelijk bent.
Neem het heft in eigen hand en regel daarnaast je vaste lijn met een andere provider ...

Zo niet: veel discussieplezier verder! Pruts en ploeter gazelli met @Sander verder, maar ik dacht niet dat hij al majoor was bij T-Mobile. Verwacht er niet al te veel van, dan ben je later ook niet zo teleurgesteld.
Reputatie 7
Badge +4
Vanaf het modem naar de aansluitdoos in de woonkamer is 6 meter zeg je. 2x is dus 12 meter. vanaf de aansluit doos omhoog 2,5 meter dan langs het plafon 5 meter en weer naar beneden 2,5 meter. dan kom ik op 32 meter UTP kabel zo ongeveer. de foto's langs het plafon zijn niet zo erg duidelijk maar ik zie toch meer dan 2 kabels er langs lopen. klopt dat ?
Wellicht dat een kabelgootje een nettere oplossing is.
Dat doosje had de monteur even moeten ophangen eigenlijks, wel zo netjes natuurlijk. even testen hoort er ook bij (had hij wellicht 15 minuten langer moeten schrijven maar was het wel goed geweest).
Reputatie 7
@f.berkholz

Zojuist heb ik je gebeld met goed nieuws. Helaas kreeg ik je niet te pakken, dus daarom hier: ik heb onze monteurservice opnieuw voor je aangestuurd. De monteur heeft bij dit storingsbezoek de opdracht de bekabeling tussen het modem en jouw telefoon via de wandcontactdoos na te lopen. Binnenkort zal Guidion contact opnemen hierover. Je kunt eventueel ook zelf bellen met 088-2000151 als je dat prettiger vindt. Hier zijn geen verdere kosten voor jou aan verbonden.

Het gaat hier om het herstellen van de kabel via de wandcontactdoos. Het wegwerken van de kabel via het plafond valt hier niet onder. Zoals @Hidden.nld aangeeft is hier een andere oplossing voor die visueel mooier is.

Ik hoor graag hoe en wat naar aanleiding van het bezoek!

PS. @siert is, net als jij, klant bij T-Mobile Thuis en denkt graag met je mee. Het is een openbaar forum en iedereen mag meepraten. Dat juich ik ook van harte toe. Dat is juist de kracht van onze Community: gebruikers van Thuis zijn de echte experts op het gebied van gebruikerservaring!
Beste@Sander . Drie dingen. 1. De telefoonaansluiting is gisteren 29 oktober 2018 dan toch eindelijk gemaakt. Prima, maar ik heb wel zes weken zonder vaste telefoon gezeten. Slecht voor mijn bedrijf, maar ook voor T-Mobile. Deze bedenkelijke score wil T-Mobile denk ik, niet op zijn naam hebben.
Maar los daarvan. Heb je zelf het idee dat je antwoord hebt gegeven op al mijn vragen? Er staat er namelijk nog een voor mij niet onbelangrijke open. Let op. Deze staat op het scherpst van de snede.
2. Ik heb T-Mobile en jou in het bijzonder ettelijke keren gevraagd om die vermaledijde rekening van de gratis monteur die mij een bedrag van in totaal € 164 heeft laten betalen. Met de werkbon van T-Mobile/Guidion kan ik niet uit de voeten. Ik heb voor mijn bedrijf een helder opgestelde, maar bovendien gedateerde rekening nodig. De Belastingdienst zal geen genoegen nemen met slechts een ongedateerde werkbon. Ik vraag bij deze op 30 oktober 2018 voor de laatste keer naar die rekening. Ik wens bovendien dat op die rekening of in een toelichting daarop de meerkosten worden vermeld tegen de achtergrond van de gratis monteur en de volgende gratis al dan niet succesvol uitgevoerde werkzaamheden.

Mijn feitelijke constateringen zijn de volgende:
…sluiten één computer/laptop aan op je modem

akkoord
…stellen je computer in*

akkoord
…gaan pas weg als je internet hebt

akkoord
…stellen het (draadloze) netwerk in

Niet akkoord
…doen een wifi check

Niet akkoord
…verbinden en testen één telefoon of basisstation

Niet akkoord
…zorgen dat één TV is aangesloten

akkoord
…leggen een kabel naar het (glasvezel)modem en je televisie

akkoord
…leggen de UTP- en telefoniekabel op of langs de plint en maken hem vast

Niet akkoord
…sluiten één computer/laptop aan op je modem

akkoord
…stellen je computer en e-mail in

Niet akkoord
…gaan pas weg als je internet hebt

akkoord
…stellen het (draadloze) netwerk in

Niet akkoord
…verbinden en testen één telefoon of basisstation

Niet akkoordUit de rekening of een toelichting daarop moet dus klip en klaar worden welke werkzaamheden als extra zijn aangemerkt en die het hebben gerechtvaardigd om mij dat bedrag van € 164 in rekening te brengen.
Ik heb volledig recht op die rekening en ik geef T-Mobile dan ook, na vergeefs veelvuldig aandringen, tien dagen de tijd om mij die rekening te doen toekomen. Indien die rekening mij binnen de door mij gestelde termijn, maar uiterlijk 9 november 2018 niet heeft bereikt, zal ik gepaste maatregelen nemen. Ik wijs u erop dat eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van T-Mobile zullen komen.
En dan dit nog. 3. Ik heb op 16 oktober 2018 een vreemd bericht gekregen van ene Ton, die mij financieel tegemoet komt. Hij hanteert schimmig taalgebruik, waardoor ik van die paar zinnetjes - met hinderlijke taalfout - geen chocola kan maken. Hij meent dat het bedrag hoger is dan door hem(?) vergoed zou worden. Hij is van mening dat dit gebaseerd is op jouw coulance, waarbij hij volstrekt over het hoofd ziet dat dit alles uit een kapitale fout van T-Mobile is voortgevloeid. Hij is het daar overigens om onbegrijpelijke redenen mee eens en hij sluit vervolgens het dossier. Maar ik niet. Vervolgens is er namelijk op 26 oktober 2018 zonder enige toelichting een bedrag van € 10,46 van mijn rekening geschreven. Vragen die resten zijn: Wie is die Ton? Werkt hij bij T-Mobile, of is ook hij een zzp’er binnen jouw organisatie (hij spreekt namelijk namens zichzelf). Hij of in opdracht van hem is zonder enige toelichting € 10,46 van mijn rekening afgeschreven. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Het zal duidelijk zijn dat ik met deze ondoorzichtige gang van zaken geen vrede kan hebben. Ik eis dan ook een heldere uitleg.
Reputatie 7
Hoi @f.berkholz

Je wilt niet weten hoe blij ik ben dat de gratis monteur die ik voor je geregeld heb jouw telefoonverbinding heeft weten te herstellen! 😀 Supernieuws! Ik ga dan ook meteen met jouw overige vragen aan de slag, zodat jij snel weer kunt genieten van jouw abonnement.

1) In principe is er geen vergoeding mogelijk voor een dienst (telefonie) die heeft gewerkt als je de telefoon op het modem aansloot. Wij vergoeden enkel als een dienst niet heeft gewerkt. Dat gezegd hebbende, wil ik tòch de kosten voor telefonie vanaf het begin van jouw abonnement tot 29 oktober voor je vergoeden. Vanwege je geduld en behulpvaardigheid doe ik dit graag voor je!

2) Ik heb je de factuur van Guidion doorgestuurd zoals ik die van hen gekregen heb. Ik weet niet of zij nog een meer gespecificeerde rekening hebben. Je kunt dit direct bij hen navragen op 088-2000151. Zij hebben jouw gegevens en kunnen deze direct naar jou e-mailen.

3) Ik zie geen correspondentie met Ton terug. Daar durf ik geen uitspraak over te doen, sorry. Het bedrag voor jouw eerste rekening zie ik wel terug. Wil je hier een gespecificeerde factuur van terugzien, dan kan dat via My T-Mobile Thuis. Hier ben jij als klant 100% zelf in controle en heb je alle informatie en rekeningen in één overzicht.

Weet dat ik voor je klaarsta, mocht je nog een vraag hebben, dan help ik je graag verder! 🙂
Hallo @Sander Op 30 oktober heb ik opnieuw een mailtje gekregen waarin staat dat het afgesproken bedrag van € 3,25 volgens afspraak zal worden verrekend. Net als het bedrag van € 10,46 is het bedrag van € 3,25 mij volslagen onbekend. Waar gaat dit over? Met mij zijn over deze bedragen absoluut geen afspraken gemaakt. Ik ken ze niet. Een bedrag van € 10,46 is van mijn rekening afgeschreven, het bedrag van € 3,25 wordt vervolgens binnenkort verrekend. Ik kan hier geen chocola van maken. Ik krijg volgens onze afspraak de faktuur van ZIGGO vergoed, Tot zover snap ik het nog. Kennelijk is er dus sprake van een soort verrekening. Ik vraag mij nu in gemoede af, is er nou niemand van T-Mobile die mij in helder Nederlands in een paar zinnetjes kan uitleggen op welke manier die faktuur dan wordt verrekend?
@Sander Helemaal tegen mijn principe in, heb ik direct na jouw bericht de firma Guidion gevraagd mij een afschrift van de gedateerde rekening te sturen.Principieel ben ik hier tegen, omdat Ik niet in dienst ben van T-Mobile. Ik vind het dan ook zeer merkwaardig dat uitgerekend ik achter die rekening aan moet jagen, terwijl de werkbon toch werkelijk van een levensgroot T-Mobile-logo is voorzien. Ik kan mij dus niet voorstellen dat die rekening bij jullie niet vindbaar is. Maar los daarvan heb ik na herhaaldelijk aandringen die rekening nog steeds niet in mijn bezit en dat geeft nu toch werkelijk te denken. In mijn eerder bericht heb ik gemeld dat ik tot maatregelen zal overgaan als ik die rekening niet voor 9 november 2018 in mijn bezit is. Ik herhaal dat bij deze. Ik wijs erop dat de eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van T-Mobile zullen zijn.
Reputatie 7
Hoi @f.berkholz

Ik geef je graag uitleg bij je vragen!

In mijn bericht geef ik aan dat ik de kosten voor telefonie vanaf het begin tot het moment dat je de telefoon hebt aangesloten, voor je ging vergoeden. Dat is het bedrag van € 3,25. Het bedrag van € 10,46 is jouw eerste factuur. De specificatie kun je hiervan terugvinden in My T-Mobile Thuis. De afspraak die wij hebben gemaakt over de dubbele kosten is de vergoeding van de maandkosten van het T-Mobile Thuis abonnement. Zie mijn toezegging hierover in deze post. Met deze uitleg hoop ik dat ik de factuur en verrekening voor je hebt kunnen verduidelijken.

Is het inmiddels gelukt met de rekening bij Guidion nadat je contact hebt opgenomen?

Houd je ons op de hoogte? 🙂
Reputatie 3
Ik ben benieuwd waar "de maatregelen na 9 november 2018" van @f.berkholz uit hebben bestaan en waar ze toe hebben geleid (het is nu 12 november 2018). Uit iets of uit niets?
(gokje: niets?)
Wat is dit voor een reactie? En vooral wie ben je. Leedvermaak,
of toch ordinaire nieuwsgierigheid?
Reputatie 3
Ik volg gewoon dit topic, net als een aantal andere topics van dit forum. Dat doen mensen op fora ...
Ik had je 1 maand geleden geadviseerd dit drama te stoppen door over te stappen naar een andere provider. En daarna de kosten proberen te verhalen op T-Mobile. Dat heb je niet gedaan, je goed recht.
En ben ik een maand later gewoon -niet ordinair ofzo- nieuwsgierig hoe je als dramaturg de klucht verder hebt ingevuld. Mocht ik iets voelen rondom dit topic -wat niet zo is- dan is dit medelijden. Ik vind het erg zielig allemaal.
(en nu niet meteen weer in de stress schieten, je maakt het jezelf al moeilijk genoeg)
Betreft: KLACHTEN

Amsterdam, 13 november 2018

Geachte heer of mevrouw,

Hierbij deel ik u mee dat ik twee klachten aan u kenbaar wil maken. Klacht 1 heeft van doen met de gratis installatiemonteur en klacht 2. met het feit dat u ondanks uw toezegging mijn overstapservice achterwege heeft gelaten.
Klacht 1: de gratis installatiemonteur
Op donderdag 20 september 2018 stond een monteur van T-Mobile voor mijn deur. Ik veronderstelde tenminste dat dit een monteur van T-Mobile was, omdat hij een sweatshirt droeg met daarop in grote letters T-Mobile. Dit maakte een betrouwbare indruk, maar dit pakte later geheel anders uit. De man kwam goed geluimd binnen. De start was veelbelovend, maar hij zou mij na anderhalf uur met een behoorlijke kater achterlaten.
Nadat hij mijn huidige ZIGGO-aansluiting in ogenschouw had genomen, meldde hij mij dat hij de nodige werkzaamheden zou moeten verrichten, maar dat die niet kosteloos waren. Op mijn vraag antwoordde hij dat daarmee om en nabij een bedrag van € 160 gemoeid zou zijn. Ik was sprakeloos, een zo hoge rekening had ik namelijk geen moment zien aankomen. Ik verwachtte immers bezoek van een gratis monteur en niet van iemand die mij een poot ging uitdraaien. Ik maakte bezwaar tegen de hoogte van dit bedrag, maar ik besloot hem echter zijn werkzaamheden te laten verrichten en af te wachten hoe dit zou aflopen. Het had immers lang genoeg geduurd voordat de overstap van ZIGGO naar T-Mobile een feit zou zijn. Aangezien hij kennelijk een kritische opmerking van mij had verwacht, deelde hij mij ongevraagd mee dat die zogenaamde kosteloze monteur uitsluitend een draad van de meterkast naar de televisie zou trekken en daar zou het dan bij blijven. Ik zou met de voorgestelde werkzaamheden bovendien toekomstbestendig zijn. Kortom, ik had geen andere keus. De monteur ging aan de slag. De spanning steeg.
Na afloop nam de monteur na ruim een uur plaats aan mijn tafel en begon op zijn iPad de rekening op te maken. Hij meldde mij ten slotte dat ik hem een bedrag van in totaal € 164 verschuldigd was. Hij tekende daarbij aan dat hij mij een reductie van wel € 70 verleende, kennelijk omdat hij mij gunstig gezind was. Ik vroeg hem mij een rekening van T-Mobile te laten sturen, maar toen keerde het tij, kwam de aap uit de mouw. De man bleek in het geheel niet een monteur van T-Mobile, noch van de firma Guidion te zijn. Hij bleek een zzp’er, door de laatste firma ingehuurd. Hij stelde mij nu voor een voldongen feit, hij liet mij voor akkoord tekenen en liet mij geen andere keus dan contant te betalen of te pinnen. Andere smaken waren er niet. Ik vertelde hem dat ik dit bedrag niet contant in huis had (wie wel), maar dat ik wel kon pinnen. Ik tekende dus voor akkoord en ik betaalde, met grote weerzin, met mijn pincode. Hij zou mij de rekening later toesturen. Na ongeveer anderhalf uur vertrok de monteur, Ik voelde mij buitengewoon ontstemd en concludeerde dat ik van dit soort geslepen praktijken niet gediend ben, maar vastbesloten het hier niet bij te laten.
Ik maak dan ook tegen deze gang van zaken ernstig bezwaar. Ik stel vast dat er een gapend gat bestaat tussen de gratis monteur en de fors uitgevallen rekening van deze zzp’er. Ik kan niet anders vaststellen dat hij op voorhand het plan had mij een poot uit te draaien. Zijn rekening verschilde immers € 4 euro van de schatting. Van intimidatie en de fuikmethode zou hij handig gebruik maken. Hij zou zich namelijk gaandeweg ontpoppen als niet zijnde een medewerker van T-Mobile, noch van de forma Guidion, maar een door de laatste firma ingehuurde zzp’er. Hij zou mij een prijs berekenen van rond de € 160, en ten slotte na anderhalf uur uitkomen op een bedrag, met korting, van, zo waarlijk, € 164 (dus eigenlijk een bedrag van € 230). Hij zou de druk ten slotte opvoeren door mij te laten tekenen (ik hield daar een gevoel van intimidatie aan over) en geen andere mogelijkheid te laten dan te pinnen of contant te laten betalen (de bekende fuikmethode). Tot op de dag van vandaag heb ik de rekening niet ontvangen. Wel een ongedateerde werkbon waar ik niet mee uit de voeten kan. De firma Guidion reageert niet op mijn verzoeken. Het bovenstaande is de reden dat ik ernstige bezwaar maak tegen deze gang van zaken. Ik ben tegen mijn zin in door uw toedoen in een ongemakkelijk, ongewenst parket terecht gekomen. Ik voel mij door u en de zzp’er in de maling genomen omdat hij zich voordeed als een medewerker van T-Mobile. Ik wil die rekening van € 164 aan een nader kritisch onderzoek (laten) onderwerpen, omdat ik sterk de indruk heb dat ik op voorhand en willens en wetens een poot ben uitgedraaid. Gezien de routinematige aanpak van deze monteur heb ik stellig de indruk dat zijn onaangename werkwijze tot een vast patroon behoort.
Ik heb T-Mobile en @Sander in het bijzonder ettelijke keren gevraagd om de rekening van de gratis monteur die mij een bedrag van in totaal € 164 heeft laten betalen. Met de werkbon van T-Mobile/Guidion kan ik niet uit de voeten. Ik heb voor mijn bedrijf namelijk een helder opgestelde, maar bovendien gedateerde rekening nodig. De Belastingdienst zal geen genoegen nemen met slechts een ongedateerde werkbon. Ik vraag bij deze op 30 oktober 2018 voor de laatste keer naar die rekening. Ik wens bovendien dat op die rekening of in een toelichting daarop de meerkosten worden vermeld tegen de achtergrond van de gratis monteur en de volgende gratis al dan niet succesvol uitgevoerde werkzaamheden. Mijn feitelijke constateringen zijn de volgende:

…sluiten één computer/laptop aan op je modem

akkoord
…stellen je computer in*

akkoord
…gaan pas weg als je internet hebt

akkoord
…stellen het (draadloze) netwerk in

Niet akkoord
…doen een wifi check

Niet akkoord
…verbinden en testen één telefoon of basisstation

Niet akkoord
…zorgen dat één TV is aangesloten

akkoord
…leggen een kabel naar het (glasvezel)modem en je televisie

akkoord
…leggen de UTP- en telefoniekabel op of langs de plint en maken hem vast

Niet akkoord
…sluiten één computer/laptop aan op je modem

akkoord
…stellen je computer en e-mail in

Niet akkoord
…gaan pas weg als je internet hebt

akkoord
…stellen het (draadloze) netwerk in

Niet akkoord
…verbinden en testen één telefoon of basisstation

Niet akkoord
In een chatbericht heb ik het volgende gemeld: Ik heb volledig recht op die rekening en ik geef T-Mobile dan ook, na vergeefs veelvuldig aandringen, tien dagen de tijd om mij die rekening te doen toekomen. Indien die rekening mij binnen de door mij gestelde termijn, maar uiterlijk 9 november 2018 niet heeft bereikt, zal ik gepaste maatregelen nemen. Ik wijs u erop dat eventuele daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van T-Mobile zullen komen.

Helemaal tegen mijn principe in, heb ik direct na jouw bericht (@Sander) de firma Guidion gevraagd mij een afschrift van die gedateerde rekening te sturen. Principieel ben ik hier tegen, omdat Ik niet in dienst ben van T-Mobile. Ik vind het dan ook zeer merkwaardig dat uitgerekend ik achter die rekening aan moet jagen, terwijl de werkbon toch werkelijk van een levensgroot T-Mobile-logo is voorzien. Ik kan mij dus niet voorstellen dat die rekening bij jullie niet vindbaar is. Maar los daarvan heb ik na herhaaldelijk aandringen die rekening nog steeds niet in mijn bezit en dat geeft nu toch werkelijk te denken. In mijn eerder bericht heb ik gemeld dat ik tot maatregelen zal overgaan als ik die rekening niet voor 9 november 2018 in mijn bezit is. Ik herhaal dat bij deze. Ik wijs erop dat de eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van T-Mobile zullen zijn.

Klacht 2: de overstapservice achterwege gelaten
#Sander: Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor jouw aanvraag en hartelijk welkom heten op onze Community. Ik help je graag verder met jouw aanvraag en wil alles uitleggen. Bij de aanvraag kun je ervoor kiezen om de overstapservice aan te vragen. Ik zie dat dit niet gebeurd is, terwijl dit (zo blijkt uit jouw verhaal) wel besproken is. Gelukkig heb je vervolgens zelf de oude provider opgezegd per 11-10. Ik zie dit ook in jouw dossier terug. Zodra het abonnement bij ons goed en wel is opgeleverd, zullen wij ervoor zorgen dat je geen dubbele lasten krijgt, door onze kosten te corrigeren tot 11-10.
Ik heb op 16 oktober 2018 een vreemd bericht gekregen van ene Ton, die mij financieel tegemoet komt. Hij hanteert schimmig taalgebruik, waardoor ik van die paar zinnetjes - met hinderlijke taalfout - geen chocola kan maken. Hij meent dat het bedrag hoger is dan door hem(?) vergoed zou worden. Hij is van mening dat dit gebaseerd is op de coulance van @Sander, waarbij hij volstrekt over het hoofd ziet dat dit alles uit een kapitale fout van T-Mobile is voortgevloeid. Hij is het daar overigens om onbegrijpelijke redenen mee eens en hij sluit vervolgens het dossier. Maar ik niet. Vervolgens is er namelijk op 26 oktober 2018 zonder enige toelichting een bedrag van € 10,46 van mijn rekening geschreven. Vragen die resten zijn: Waar is dit bedrag op gebaseerd? Het zal duidelijk zijn dat ik met deze ondoorzichtige gang van zaken geen vrede kan hebben. Ik eis dan ook een heldere uitleg.
Hallo @Sander Op 30 oktober heb ik opnieuw een mailtje gekregen waarin staat dat het afgesproken bedrag van € 3,25 volgens afspraak zal worden verrekend. Net als het bedrag van € 10,46 is het bedrag van € 3,25 mij volslagen onbekend. Waar gaat dit over? Met mij zijn over deze bedragen absoluut geen afspraken gemaakt. Ik ken ze niet. Een bedrag van € 10,46 is van mijn rekening afgeschreven, het bedrag van € 3,25 wordt vervolgens binnenkort verrekend. Ik krijg volgens onze afspraak de factuur van ZIGGO tot 11 oktober 2018 vergoed, Tot zover snap ik het nog.
De verrekening is inmiddels opgehoogd met een restantrekening van ZIGGO voor de periode van 1 tot en met 11 oktober 2018, namelijk een bedrag van € 20,28. In totaal dient dus een verrekening plaats te vinden van een bedrag van in totaal € 49,50 en € 20,28 = € 69,78.
Ik vraag mij nu in gemoede af of er nou niemand van T-Mobile is die mij in helder Nederlands in een paar zinnetjes kan uitleggen op welke manier die facturen dan worden verrekend?

In afwachting van uw bericht,
Betreft: CONCLUSIES EN EISEN

Amsterdam, 3 december 2018

Geachte heer of mevrouw,
Ik begin met twee citaten van uw website:
Daarom kies je voor T-Mobile Thuis
Gratis installatie zonder zorgen
Je kunt T-Mobile Thuis zelf gemakkelijk installeren. Kom je er zelf toch niet uit? Dan sturen we een monteur langs. Dit is onze Thuis Installatie Garantie, die zorgt voor een gratis installatie zonder zorgen.

Probleemloos overstappen
Overstappen naar T-Mobile Thuis doe je zonder zorgen. Je maakt geen dubbele kosten en zal geen moment offline zijn. Daar zorgen wij voor met onze Overstapsservice (? sic)


Ik kom hier uitvoerig op terug.
Hierbij deel ik u mee dat ik 13 november 2018 een klachtenbrief heb ingediend. Aangezien mijn brief een officieel klachtendocument is, verwacht ik per omgaande een officieel antwoord van u te zullen ontvangen. Die bevestiging c.q. beantwoording is namelijk tot nu toe uitgebleven. Uw moderator @Sander heeft mij intussen wel van de door mij gevraagde stukken voorzien, echter zonder ook maar enige door mij gewenste relevante toelichting. Mijn vragen worden stelselmatig niet of onbevredigend beantwoord. U/hij is kennelijk in de veronderstelling dat daarmee de kous is af is. Maar u/hij vergist zich. Ik beschouw dit niet als de afhandeling van mijn klachten. Ik ben gezien deze lijdensweg dan ook geenszins van plan het hierbij te laten.
Ik ga in deze brief in op mijn klachtenbrief van 13 november 2018, uw rekeningen van 15 oktober 2018, 14 november 2018 en de rekening van T-Mobile/Guidion d.d. 20 september 2018, geadresseerd aan de heer Fred Berkhout (sic). Ik kom op basis van conclusies tot mijn eisen.

Daarom kies je voor T-Mobile Thuis
Gratis installatie zonder zorgen
Je kunt T-Mobile Thuis zelf gemakkelijk installeren. Kom je er zelf toch niet uit? Dan sturen we een monteur langs. Dit is onze Thuis Installatie Garantie, die zorgt voor een gratis installatie zonder zorgen.


De zogenaamde gratis monteur
Nadat de installatiemonteur mijn ZIGGO-aansluiting in ogenschouw had genomen, meldde hij mij dat hij de nodige werkzaamheden zou moeten verrichten, maar dat die niet kosteloos waren. Op mijn vraag antwoordde hij dat daarmee om en nabij een bedrag van € 160 gemoeid zou zijn. Ik was sprakeloos, een zo hoge rekening had ik namelijk geen moment zien aankomen. Ik verwachtte immers bezoek van een gratis monteur en niet van iemand die mij een poot ging uitdraaien.
De rekening
De rekening van T-Mobile/Guidion dateert van 20 september 2018. Ik heb die pas ontvangen op 26 november 2018. Dat is maar liefst negen weken later.
De rekening geeft aan dat
1
het modem is opgehangen en geconfigureerd
Het modem bungelt nog steeds aan een paar kabeltjes in mijn meterkast en is dus slordig achtergelaten. Opgehangen, maar vraag niet hoe.

2
de vaste telefonie is ingesteld
Daarover heb ik inmiddels genoeg geschreven. De telefoon is pas op 29 oktober 2018 naar behoren aangesloten. Dat is dus bijna zes weken later. De aansluiting in de woonkamer is van het niveau prutswerk. Ik heb u daar foto’s van gestuurd.
3
De afstandsbediening ingesteld
Die heb ik zelf ingesteld.

4
de setopbox is geïnstalleerd
Dat is correct

5
de installatie en diensten zijn getest
Niet verricht (Wifi, telefoon en afstandsbediening zijn niet gecontroleerd)

6
een Wifimeting einde bezoek heeft plaatsgevonden
Is achterwege gelaten
7
UTPkabel op of langs de plinten is weggewerkt
De kabels zijn onder meer, uiterst slordig, hangend als lianen, over mijn plafond getrokken. Ik heb u daar foto’s van gestuurd. Ik heb bovendien sterk het gevoel dat 30 meter kabel aan de zeer hoge kant is.
8
Emailadres ingesteld.
Dit is achterwege gebleven.

9
1 apparaat aangesloten op internet.
Dat is correct

Van de negen genoemde werkzaamheden zijn er derhalve zeven onvoldoende of niet uitgevoerd.
De rekening d.d. 20 september 2018 van T-Mobile/Guidion meldt dat er een T-Mobile Thuis DSL Basis Installatie is uitgevoerd voor het bedrag van € 0,00 en die ziet er volgens uw eigen zeggen als volgt uit:
 • Het modem ophangen en aansluiten
 • De Wifi-verbinding activeren en beveiligen
 • 1 computer of laptop aansluiten (bedraad of via Wifi)
 • T-Mobile Thuis e-mail instellen
 • 1 TV aansluiten op de Interactieve TV Box en instellen
 • De Interactieve TV Box verbinden via UTP-kabel met het modem
 • 1 telefoontoestel aansluiten
 • Meegeleverde UTP- en telefoniebekabeling op of langs de plint wegleggen met spijkerclips (max. 15 meter)
Ik maakte bezwaar tegen de hoogte van het door de monteur genoemde geschatte bedrag van € 160, maar ik besloot hem echter zijn werkzaamheden te laten verrichten en af te wachten hoe dit zou aflopen. Het had immers lang genoeg geduurd voordat de overstap van ZIGGO naar T-Mobile een feit zou zijn. Dit ontaarde in een rekening van € 164,50.
Ik heb in mijn klachtenbrief gevraagd om de verschillen en overeenkomsten aan te geven tussen de basisinstallatie en de extra werkzaamheden, maar ik heb daar tot nu toe geen antwoord op gekregen. Kennelijk is niemand bereid om hier zijn vingers aan te branden. Hier is dus het laatste woord nog niet over geschreven.
De monteur heeft mij, om wat voor redenen dan ook, ter plekke een reductie van € 70 toegekend, maar die is opmerkelijk genoeg nergens op die rekening terug te vinden.

Ik herhaal:
Daarom kies je voor T-Mobile Thuis
Gratis installatie zonder zorgen
Je kunt T-Mobile Thuis zelf gemakkelijk installeren. Kom je er zelf toch niet uit? Dan sturen we een monteur langs. Dit is onze Thuis Installatie Garantie, die zorgt voor een gratis installatie zonder zorgen.


Met deze tekst voor ogen heb ik echter een beroep gedaan op de installatiemonteur. Ik ben van mening dat de medewerker van T-Mobile die mij naar Guidion doorverwees, mij ten minste van de impact van deze volstrekt niet gratis monteur op de hoogte had moeten stellen. In uw teksten blijkt hier bij nader inzien zelfs het volgende over geschreven:
“de monteur van T-Mobile Thuis kan extra werkzaamheden verrichten, zoals het aansluiten van extra TV's, computers of telefoons. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Bij het maken van je installatie-afspraak vertellen we je er graag meer over”.
Hier heeft T-Mobile willens en wetens een steek laten vallen en mij ten slotte een poot uitgedraaid.
De websitetekst is in elk geval ronduit misleidend en derhalve verwerpelijk.

Vervolgens:
Daarom kies je voor T-Mobile Thuis
Probleemloos overstappen
Overstappen naar T-Mobile Thuis doe je zonder zorgen. Je maakt geen dubbele kosten en zal geen moment offline zijn. Daar zorgen wij voor met onze Overstapsservice (?sic)


Uw moderator @Sander deelde mij mee “Gelukkig heb je vervolgens zelf de oude provider opgezegd per 11-10. Ik zie dit ook in jouw dossier terug. Zodra het abonnement bij ons goed en wel is opgeleverd, zullen wij ervoor zorgen dat je geen dubbele lasten krijgt, door onze kosten te corrigeren tot 11-10”.
Ton van T-Mobile Thuis schrijft mij vervolgens op 16 oktober 2018: “Vandaag wilde ik een creditering aanmaken, zoals afgesproken, voor de periode 14-9 t/m 11-10…………”
En dan de rekening van 15 oktober 2018. Het bedrag van € 10,46 voor de periode 20 t/m 30 september 2018 is mij derhalve ten onrechte in rekening is gebracht. Dit zijn geen gebruikerskosten, maar is abonnementsgeld dat mij gezien de toezegging inzake het voorkomen van dubbele lasten, niet in rekening had mogen worden gebracht.
Op 30 oktober 2018 schrijft vervolgens iemand van het Team T-Mobile Thuis:Goed nieuws: de terugbetaling waar we over gesproken hebben is goedgekeurd. We gaan dit zo snel mogelijk voor je regelen. Het besproken bedrag (€ -3.25) wordt verrekend op je eerstvolgende rekening. Nog heel even geduld alsjeblieft!” Dit bedrag komt op geen van de mij toegezonden rekeningen voor.
Het nalaten van de overstapservice heeft mij per saldo een bedrag van € 51,74 gekost (prijspeil 1 december 2018), als volgt berekend: de rekening van ZIGGO voor de maand september ad € 49,50, de restantrekening van € 20,28 van ZIGGO voor de periode van 1 tot en met 11 oktober 2018, in totaal een bedrag van € 69,78 plus de mij door T-Mobile ten onrechte in rekening gebrachte kosten voor de maand september ad € 10,46 onder aftrek van de verrekening ad € 28,50 van de maand oktober 2018.
CONCLUSIES
De conclusies zijn, dat
1. T-Mobile ondanks toezegging de overstapservice volledig heeft nagelaten, met alle nadelige gevolgen van dien;
2. mijn e-mailadres niet juist was genoteerd, waardoor het mij niet mogelijk was om een T-Mobile Thuis account aan te maken;
3. ik daarom pas in een laat stadium ontdekte dat tegen de afspraken in mijn vaste telefoonnummer was gewijzigd;
4. de Wifi-code in eerste instantie onvindbaar was, maar die blijkt geheel ongebruikelijk bij nader inzien beveiligingscode te worden genoemd;
5. de T-Mobilemedewerker mij voor de impact van de gratis monteur had moeten waarschuwen;
6. de monteur volstrekt geen gratis monteur bleek te zijn;
7. ik deze voor mij onverwachte negatieve wending als regelrechte misleiding van T-Mobile beschouw;
8. de monteur een aantal essentiële werkzaamheden niet of slecht heeft uitgevoerd;
9. dat er van de negen uitgevoerde werkzaamheden, maar liefst zeven niet deugen;
10. ik ruim zes weken op een adequate telefoonaansluiting heb moeten wachten;
11. ik ruim twee maanden op de rekening van T-Mobile/Guidion heb moeten wachten;
12. ik – herhaaldelijk - heb verzocht om op die rekening of in een toelichting daarbij de meerkosten te vermelden tegen de achtergrond van die gratis monteur, maar dat ik daar geen enkel antwoord op heb gekregen;
13. mij over de periode 20 maart tot en met 30 september 2018 ten onrechte een bedrag van € 10,46 in rekening is gebracht en dat deze rekening zich niet verhoudt met onder meer de mededeling dat ik gecrediteerd zou worden voor de periode 14-9 t/m 11-10;
14. mij is meegedeeld dat er een verrekening zou plaatsvinden van een bedrag van € 3,25 maar dat dit bedrag op geen enkele rekening voorkomt;
15. ik ontevreden ben over de inzet van de moderator, omdat hij zich onvoldoende van zijn taak heeft gekweten. Hij is gedurende dit ergerlijke proces met hinderlijke halfslachtige, ontoereikende, ondoelmatige, ondeugdelijke, ondoortastende oplossingen gekomen en hij heeft bij mij sterk de indruk gewekt dat hij slechts wordt ingezet als knaldemper om het gekrakeel van klagende klanten te reduceren;
16. deze overstaplijdensweg vanaf 20 september 2018 tot nu toe heeft geduurd, maar dat het einde nog niet in zicht is;
17. ten slotte T-Mobile erin is geslaagd om er in korte tijd een zootje van te maken.

OVERWEGINGEN
Overwegende, dat
T-Mobile heeft nagelaten mij te waarschuwen voor de – bij nader inzien - niet gratis installatiemonteur;
dat ik de tekst op de website van T-Mobile inzake de gratis installatiemonteur als een ernstige vorm van misleiding beschouw;
T-Mobile hier verwijtbaar een steek heeft laten vallen en mij ten slotte een poot heeft uitgedraaid;
daarenboven de installatiewerkzaamheden niet of slecht zijn uitgevoerd;
dat er derhalve alle aanleiding is om de kosten ad € 164,50 terug te vorderen;
T-Mobile verzuimd heeft de overstapservice uit te voeren met alle nadelige consequenties van dien;
ik daardoor onnodige kosten heb moeten maken;
dat er alle aanleiding is om de ten onrechte in rekening gebrachte abonnementskosten ad
€ 51,74 terug te vorderen;
deze Canossagang tijdrovend, omslachtig en kostbaar is geweest;
dit bij mij een ongewenste onrust heeft veroorzaakt;
ik bij voorkeur mijn energie aan nuttiger zaken had willen en kunnen besteden.
dat ik een substantiële genoegdoening wens, geformuleerd in de hierna volgende eisen.
EISEN
ik eis van T-Mobile - mede gesterkt door de schier onophoudelijke stroom klachten over T-Mobile op onder meer de pagina’s Community -
1. voor de misleidende tekst inzake de zogenaamde gratis installatiemonteur en de door hem niet of slecht uitgevoerde installatiewerkzaamheden, de volledige terugbetaling van het bedrag ad € 164,50;
2. restitutie van de kosten ad € 51,74 veroorzaakt door het nalaten van de overstapservice.
Ik wijs u erop dat ik alle correspondentie ter zake in handen stel van mijn juridisch adviseur.
Bij uw niet goedgunstige berichten zal ik bovendien niet aarzelen de sociale media en de consumentenprogramma’s nader te informeren.
In afwachting van uw bericht,
Reputatie 7
Hoi @f.berkholz

Ik heb je brief gevonden en beantwoord! Heb je mijn antwoord gelezen? Ik zie dat we nu communiceren via e-mail, de Community en via Facebook. Welk kanaal vind je het fijnst? Ik stel voor om dan via één kanaal te communiceren, anders gaan er dingen door elkaar heen lopen.
Ik heb je antwoord niet gevonden. Dit kanaal lijkt me het beste. Dan kan iedereen meegenieten.
Waar is je antwoord? Waarom heet dit topic nog steeds overstapservice niet aangevraagd! Stop daarmee!
Reputatie 7
Hoi @f.berkholz,

voor de zekerheid: ik heb je op 23-11 rond het middaguur twee e-mails gestuurd. Op 26-11 heb ik om 16:00 nogmaals een e-mail gestuurd. Hierin zat de factuur van Guidion en uitleg over de rekening. Heb je deze ontvangen?
Hallo @Sander Ik heb niets en niemand geblokkeerd op Facebook, dus die mededeling ontgaat mij ten ene male. Ik heb inderdaad die berichten van je ontvangen, die van 23 november gaat over de rekeningen van T-Mobile en die van 26 november gaat over de rekening van Guidion. Ik ben begonnen om op 13 november 2018 een klachtenbrief te schrijven die ik op 3 december 2018 heb laten volgen door een brief met Conclusies en Eisen. Beide brieven tref je hierboven aan. Ik neem aan dat beide brieven onderdeel uitmaken van de klachtenprocedure van T-Mobile.In de eerste brief heb ik mijn klachten kenbaar gemaakt en verzocht om de nodige opheldering. In de tweede brief heb ik mede op basis van die rekeningen de balans opgemaakt en heb ik twee eisen bij T-Mobile neergelegd. Ik verwijs je naar de inhoud van mijn brief van 3 december 2018. De brief van 3 december 2018 is vanzelfsprekend op dit moment het belangrijkste document. Daar heb ik nog geen reactie op ontvangen. Samen met mijn juridisch adviseur kijk ik reikhalzend uit naar het antwoord van T-Mobile.
Reputatie 7
Hoi @f.berkholz,

Blij te horen dat je de e-mails ontvangen hebt! In beide e-mails ga ik uitvoerig op jouw punten in. Wat betreft jouw twee eisen, daar ben ik in dit topic op ingegaan en ik heb uitgelegd wat wij hierin kunnen betekenen. Deze punten zijn daarmee behandeld. Ik kan niet meer doen dan wat ik al heb gedaan. Weet dat ik voor je klaarsta als je hier nog vragen over hebt!

Reageer